Homepage Download Freyssinet Algemene Voorwaarden

Freyssinet Algemene Voorwaarden


Op al onze aanvragen, inkooporders, offertes, verkooporders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden c.q. algemene verkoopvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam onder respectievelijk nr. 54/2019 en nr. 55/2019.

Freyssinet Algemene voorwaarden:

  • Inkoopvoorwaarden nr 54
  • Verkoopvoorwaarden nr. 55