Homepage Nieuwbouw Windmolens

Windmolens


Freyssiwind
Freyssinet heeft een toegespitste oplossing ontwikkeld voor de bouw van zeer hoge betonnen windmolens: FreyssiWind. Voor torens hoger dan 100 m wordt geen metaal, maar de FreyssiWind-oplossing gebruikt. Voor de bouw van deze torens, op zichzelf al aanzienlijke civiele kunstwerken, worden diverse gespecialiseerde technieken uit de civiele techniek gebruikt, zoals het voorgieten van C50/C60 betonnen elementen, het gebruik van externe voorspanningskabels, voorgespannen staven, segmentassemblage, het hanteren van zware lasten, grondverbetering door cementinjectie, ankertrekstangen, enz. Freyssinet biedt zo turn-key-oplossingen aan voor de bouw van windmolenparken.


Voor torens hoger dan 100 m wordt geen metaal, maar de FreyssiWind-oplossing gebruikt. Voor de bouw van deze torens, op zichzelf al aanzienlijke civiele kunstwerken, worden diverse gespecialiseerde technieken uit de civiele techniek gebruikt, zoals het voorgieten van C50/C60 betonnen elementen, het gebruik van externe voorspanningskabels, voorgespannen staven, segmentassemblage, het hanteren van zware lasten, grondverbetering door cementinjectie, ankertrekstangen, enz.

Freyssinet biedt zo turn-key-oplossingen aan voor de bouw van windmolenparken.