Homepage Over Ons Nieuws Heuvelpoort Parkeergarage

Heuvelpoort Parkeergarage

Kathodische bescherming stopt wapenings corrosie


De uitbreiding van de Heuvelpoort Parkeergarage in Tilburg wordt direct aangegrepen om het bestaande gedeelte van de garage grondig te renoveren. Tebecon voert betonreparaties uit en voorziet de diverse parkeerdekken van een verduurzamende coating. Het huzarenstukje van de renovatie is de kathodische bescherming welke door Freyssinet op 4 van de 11 niveaus wordt aangebracht.


Het KB-systeem van maar liefst 2000 m2 zorgt ervoor dat het corroderen van het wapeningstaal gegarandeerd wordt gestopt. Ondanks de hoge chloridengehaltes en het gecarbonateerde beton welke tijdens inspecties zijn aangetroffen. Een voordeel daarbij is dat de omvangrijke betonschades dankzij het KB-systeem eenvoudiger kunnen worden gerepareerd. In combinatie met kathodische bescherming is het namelijk niet nodig om de wapening ter plaatse van betonschades volledig rondom vrij te hakken. In dit geval kan worden volstaan met een oppervlakkige reparatie. Het KB-systeem doet de rest en voorkomt bovendien dat de wapeningscorrosie terug kan komen in de omgeving van de reparatie. Iets wat bij traditionele betonreparaties vaak gebeurt.

Voor de Heuvelpoortgarage is gekozen voor kathodische bescherming op basis van opgedrukte stroom. De anodes zijn hierbij gevormd door geactiveerd titanium strippen welke naderhand zijn overlaagd door een polymeer versterkte cementgebonden egalisatiemortel. Onderzoek aan de bestaande constructie heeft geleid tot het opdelen van het systeem in verschillende zones zodat de beschermstroom per zone juist kan worden afgesteld op basis van de stroombehoefte. De stroombehoefte wordt beïnvloed door variaties in onder andere vocht, chloride concentraties en wapeningsdichtheid. Per zone zijn speciale sensoren in het beton aangebracht zodat kan worden gemonitord of de toegepaste beschermstroom voldoende is om het corrosieproces te onderdrukken.

Freyssinet heeft het ontwerp en de installatie van het KB-systeem verzorgd. De komende 10 jaar zal zij ook de werking van het systeem monitoren en beheren. Dankzij de remote functie van de toegepaste installatie kan op elk gewenst moment de werking van het systeem op afstand worden gecontroleerd en/of worden bijgesteld. Dankzij de investering in het KB-systeem van Freyssinet heeft de eigenaar van de garage zich voor de komende decennia verzekert van parkeerbeheer zonder wapeningscorrosie.