NIEUWS

Reparatie

 • Reparatie

  Versterkingen voor of na aardbevingen

  Diverse oplossingen voor (preventieve) versterking van op aardbevingen belaste constructies

  Het kan nodig zijn constructies in gebieden met verhoogd risico op aardbevingen te versterken, hetzij preventief, hetzij na schade door een aardbeving. Hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar.

  Reparatie

  Brug Ewijk - vervanging tuikabels

  Laatste tuikabel succesvol gedemonteerd

  De brug bij Ewijk in de A50 over de Waal wordt grootschalig gerenoveerd. Als onderdeel van deze renovatie vervangt Freyssinet de tuikabels.

  Reparatie

  Versterking viaduct Kerkrade

  Tijdens een onderzoek naar de constructieve veiligheid van bruggen door de provincie Limburg is er bij het viaduct K11-299, gelegen in de J. Rietrastraat te Kerkrade, scheurvorming geconstateerd. Naar aanleiding van de geconstateerde scheurvorming is er een herberekening uitgevoerd waarin de constructieve draagkracht van het kunstwerk is getoetst, en heeft Freyssinet Nederland op basis van deze herberekening maatregelen ontworpen die het viaduct weer voldoende draagkrachtig maken voor het door de Provincie Limburg beoogde gebruik.

  Reparatie

  Renovatie Brug Ewijk

  Freyssinet vervangt de tuien van de oude brug bij Ewijk als onderdeel van een grootschalige renovatie. Als eerste worden de korte tuien stuk voor stuk vervangen, daarna zijn de lange tuien aan de beurt.