Homepage Over Ons Nieuws Spoorviaduct Cartesiusweg

Spoorviaduct Cartesiusweg

Integrale bouwmethode maakt meer mogelijk


Het spoor vanaf Utrecht Centraal tot over het Amsterdam Rijnkanaal wordt in opdracht van ProRail verdubbeld door combinatie BAM/HSM. Naast de extra spoorbrug over het kanaal behelst dit ook de uitbreiding van het bestaande spoorviaduct over de Cartesiusweg met een tweede spoordek. Het viaduct voorziet in de ongelijkvloerse kruising tussen de spoorlijn en de binnenring van Utrecht. Het bouwen van een nieuw spoordek boven deze belangrijke verkeersader vergt een bijzondere bouwmethode om hinder voor het wegverkeer te beperken.

Lees
hier meer over dit bijzondere project