Homepage Over Ons Nieuws Versterkingsmaatregelen Parkeergarage de Parade Bergen op Zoom

Versterkingsmaatregelen Parkeergarage de Parade Bergen op Zoom

Constructieve problemen parkeergarage de Parade definitief opgelost


Parkeergarage de Parade in Bergen op Zoom kampt al enkele jaren met constructieve problemen. De ongelukkige uitvoering van verbindingen tussen prefab elementen heeft geleid tot ernstige scheurvorming in de betonnen kolommen. De scheurvorming is veroorzaakt door verhinderde vervorming en te kleine randafstanden van de opleggingen. In het verleden zijn diverse herstelpogingen zonder succes uitgevoerd. In het kader van de grootschalige renovatie van de parkeergarage, welke door ons zusterbedrijf Tebecon wordt uitgevoerd, lost Freyssinet de constructieve problemen nu definitief op.

Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen kolommen waarvoor door Freyssinet een versterkingsontwerp is uitgewerkt. De versterking van een van die drie types is afgelopen week met succes uitgevoerd.De versterking omvat prefab betonnen consoles welke met Freyssibar voorspanstaven tegen de zijkant van de kolommen zijn gespannen. Bovenop de consoles zijn de nieuwe opleggingen geplaatst die de randliggers in de nieuwe situatie ondersteunen. Dankzij de nieuwe opleggingen en de consoles worden de kolomkoppen ontlast en kan de schade niet opnieuw optreden.


Om hinder, doorlooptijd en kosten te beperken heeft Freyssinet een alternatieve uitvoeringsmethode ontwikkeld. De nieuwe opleggingen bovenop de consoles zijn voorzien van platte vijzels. De opleggingen zijn geactiveerd door deze met de platte vijzels met de juiste belasting tegen de randliggers te drukken. Vervolgens werden de bestaande opleggingen verwijderd. Dankzij het alternatief met de platte vijzels zijn ingrijpende hulpconstructies achterwege gebleven welke anders benodigd waren om de belasting van de oude opleggingen op de nieuwe opleggingen over te brengen. De platte vijzels zijn met een cementgebonden mortel geïnjecteerd en blijven in het werk achter.


De kolomversterking is een mooi voorbeeld van hoe de verschillende Freyssinet technieken (voorspanstaven, opleggingen, vijzeltechnieken, design & construct) in elkaar grijpen en op integrale wijze tot de beste oplossing kunnen leiden.