Betonbescherming


Betonconservering wordt meestal in één adem genoemd met coating.
Haast even vanzelfsprekend plaatst men beide in het verlengde van betonreparatie.

Nadat slechte en aangetaste plekken in de constructie zijn gerepareerd zorgt de coating ervoor dat het oppervlak niet meer direct aan invloeden van buiten wordt blootgesteld. Bovendien krijgt de behandelde constructie weer een esthetisch verantwoord aanzien. Betonconservering wordt tegenwoordig tevens toegepast voor nieuwe betonconstructies. Preventie is de 1e stap op uitstel van onderhoud of reparatie.

Ervaringen hebben geleerd dat betonconstructies beter, en dus langer, aan hun doel beantwoorden als zij preventief tegen aantastingen van buiten worden behandeld.  Dit heeft bij nieuw beton uiteraard het meeste effect. Maar ook in de reparatiepraktijk worden coatings veel toegepast als een kwaliteitsverhogende verflaag of als ondoordringbare afsluiter voor chemische aantasting.

Afhankelijk van het doel is het zaak de juiste coating op de juiste plaats aan te brengen.

Dit is niet alleen afhankelijk van de gestelde eisen, de conditie van de ondergrond speelt bij de keuze en het type van de coating een vaak even belangrijke rol.
Een compilatie vormt de combinatie van eisen die vaak wordt gesteld. Vochtregulerend, ondoordringbaar, glad, scheuroverbruggend; het zijn de vele, verschillende mogelijkheden die een goed advies en zorgvuldige uitvoering vragen.