Betonreparatie


Wapeningsstaal wordt door beton(dekking) tegen corrosie beschermd. Schade aan beton kan optreden wanneer de betondekking zijn beschermende functie verliest. Bij schade is het mogelijk om nieuw beton aan te brengen als vervanging van het beschadigde beton, een zogenaamde traditionele betonreparatie.

Bij de traditionele betonreparatie gaan we altijd uit van de volledige verwijdering van het aangetaste beton, waarna de betonschade met een cement- of kunststofgebonden reparatiemortel gerepareerd kan worden.

Voordat de daadwerkelijk wordt uirgevoerd, wordt eerst een inspectie uitgevoerd, en een plan van aanpak opgesteld. In dit plan worden een aantal essentiële punten uitgewerkt, waaronder:

 • Welke eisen worden aan de betonreparatie respectievelijk aan de betonconstructie gesteld?
 • Technische mogelijkheden. Wat is de beste oplossing: alleen beton repareren of beton repareren en beton beschermen? Het uitvoeren van een tijdelijke betonreparatie of kiezen voor een definitieve betonreparatie?
 • De te hanteren betonreparatiemethode: handmatig repareren, beton injecteren of betonspuiten?
 • De te gebruiken betonreparatiematerialen.
Freyssinet biedt een uitgebreide reeks oplossingen voor het repareren van beton, waarbij gebruik wordt gemaakt van Foreva®-systemen:

Herprofilering van beton
 • Handmatig herprofileren van betonoppervlakken,
 • Spuitbeton (natte / droge methode).

Waterdichte coatings
 • Epoxycoating
 • Polyurethaan coating
 • Polyurea coating

Behandeling van scheuren
 • Injectie met epoxyhars (constructief)
 • Injectie met polyurethaan (waterdichting)
 • Injectie met gel (waterdichting)
 • Injectie met cementmortel