Bouwmethodes


Bouwmethodes

Bouwmethodes kunnen opgesplitst worden in twee hoofdgroepen, ongeacht het materiaal dat gebruikt wordt (beton, staal, enz.):

-        
in-situ bouw,
-        
prefabricage.

Tegenwoordig worden voor deze bouwwerken een keur aan bouwmethodes gebruikt:

-        
verplaatsbare bekistingen en duwbruggen voor in-situ bouw,
-        
duwbalken voor uitkragende installatie,
-        
tuimasten voor uitbouwmethodes,
-        
assemblagebalken voor de bouw van volledige overspanningen,
-        
duw-, til- en rotatiesystemen voor het in positie brengen van bouwwerken.

Al deze onderdelen en materialen worden door Freyssinet ontworpen, geleverd en geïmplementeerd.