Injecteren


Beton wil van nature scheuren. Haarscheuren als gevolg van reactieprocessen tijdens de verharding van beton. Temperatuursinvloeden en wisselende constructieve belastingen kunnen in een later stadium voor scheurvorming zorgen.
Deze min of meer 'normale' scheuren hoeven geen directe aanleiding te zijn voor kwaliteitsverlies van de constructie.
Pas als dergelijk beton aan buitengewone invloeden wordt blootgesteld kunnen problemen ontstaan met name aan de wapening.


Het injecteren van beton kan twee doelen dienen. Het kan schade voorkomen tengevolge van indringing van vocht dat voor beton schadelijke stoffen mee naar binnen voert.

Het kan ook zijn dat scheuren bedreigend zijn voor de sterkte van de constructie.
Het injecteren vormt dan onderdeel van het constructieve herstel.
Door middel van overdruk worden de scheuren met hoogwaardige kunstharsen gevuld.
Na het uitharden ontstaat weer een massief geheel.


Betoninjectie kan een op zichzelf staande activiteit vormen, echter dikwijls is het een onderdeel van een groter reparatieplan.

Samen met handmatig repareren, spuitbeton en betoninjectie een van de drie basistechnieken van betonreparatie. En evenals handmatig repareren geschiedt het injecteren van beton onder de waarborg van het KOMO-procescertificaat

BRL-3201. Dit wil zeggen dat voorbereiding en uitvoering onder strikte regelgeving plaatsvinden. Onafhankelijke inspecteurs controleren periodiek de naleving ervan.


Ook het injecteren tegen optrekkend vocht in gemetselde muren en het dichten van kelders door middel van applicatie waterdichte lagen of spuitfolies zijn aansprekende voorbeelden.