Homepage Projecten Herstellen opleggingen spoorviaduct Wadenoijen

Herstellen opleggingen spoorviaduct Wadenoijen


Het betreft hier een (spoor)viaduct gelegen in de A15, ter hoogte van afslag 31 A15 Wadenooijen. De beide klem naast elkaar gelegen spoorviaducten bestaan uit 4 steunpunten. De landhoofdopleggingen (steunpunt 1 en 4) zijn rolopleggingen. De opleggingen waren ernstig gecorrodeerd en zijn van een nieuwe conservering voorzien. Tevens zijn een aantal stalen onderplaten vervangen.

Als onderdeel van variabel onderhoud is uit instandhoudingsinspecties en nader onderzoek gebleken dat er aan het viaduct onderhoud uitgevoerd dient te worden. Doel is dat na de realisatie de constructie weer voor 30 jaar veilig, betrouwbaar en beschikbaar is.


Het dek is samengesteld uit geprefabriceerde betonnen liggers, met een in het werk gestorte druklaag. Ter plaatse van de steunpunten is het dek met ter plaatse gestorte oplegbalken continu gemaakt. Hierdoor is het een statisch onbepaald dek verkregen.


Doordat er in het verleden regelmatig lekkages zijn geweest ter plaatse van de voegovergangen, waren de opleggingen, plaatselijk ernstig, gecorrodeerd. Om de conservering van de rolopleggingen en boven- en onderplaat deugdelijk uit te voeren, zijn de rolopleggingen gedemonteerd. Hiertoe zijn de dekken over een hoogte van circa 10 mm gevijzeld. De vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, terwijl het viaduct nog in gebruik was. Bovenliggend verkeer heeft hiervan geen hinder ondervonden.


Nadat de rollen zijn verwijderd, zijn deze mechanisch gereinigd, opnieuw geconserveerd en teruggeplaatst. Ook de boven- en onderplaat zijn mechanisch gereinigd en opnieuw geconserveerd. Op een aantal locaties zijn, door overmatige afname van materiaal, de onderplaten vervangen.  


Aanwezige betonschades aan de hoofddraagconstructie zijn, conform de CUR118, handmatig gerepareerd. Voorafgaand aan de reparatiewerkzaamheden is het volledige oppervlak geinspecteerd en afgeklopt.
De werkzaamheden zijn in november 2017 afgerond en opgeleverd.