Homepage Projecten Moerdijkbrug

Moerdijkbrug


De Moerdijkbrug is gebouwd in 1976. Het is een stalen kokerbrug, met 10 overspanningen. De lengte van de brug is 1018 meter, de breedte is 42,9 meter.  De opleggingen zijn zgn. aluminium bolsegment-opleggingen. In 2010 is een uitgebreide inspectie uitgevoerd door Freyssinet van de opleggingen de Moerdijkbrug.

Na een uitgebreide inspectie is geconcludeerd dat de stalen onderdelen van alle opleggingen sterk aangetast zijn  door slijtage en corrosie, en dat negen stuks z.s.m. gereviseerd dienen te worden. Het reviseren van de 9 opleggingen is door Freyssinet Nederland B.V. uitgevoerd in 2011 – 2012.Om de opleggingen te kunnen verwijderen voor revisie, is het brugdek met borgmoervijzels één centimeter omhoog gebracht. Na het verwijderen van de bestaande opleggingen is een tijdelijke oplegging geplaatst. De bolsegmentopleggingen worden met een kraan op een boot geladen en met een vrachtwagen naar de gespecialiseerde werkplaats. Bij terugkomst van de gereviseerde opleggingen wordt het dek weer omhoog gebracht, worden de tijdelijke opleggingen verwijderd en de gereviseerde opleggingen teruggeplaatst.

De opleggingen zijn zonder hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer verwijderd, gereviseerd en teruggeplaatst.
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder hinder voor weggebruikers en scheepvaart.

Scope werkzaamheden:

 • Werkplan
 • Bereikbaarheidsvoorzieningen
 • Engineering en montage hulpconstructies en tijdelijke fixaties
 • Planparallel vijzelen brugdek (max.10mm)
 • Demonteren opleggingen
 • Inspectie onderbouw / pijlerkoppen
 • Plaatsen en ontwerpen tijdelijke opleggingen
 • Inspecteren / reviseren opleggingen in werkplaats en na vijzelen weer terugplaatsen
 • Vervangen ingestorte stalen platen
 • Herstel conservering opleggingen en brugdek
 • Betonreparatie en conservering van de pijlers
 • Herstelwerkzaamheden aan de voegovergangen
 • Uitvoering onder Systeemgerichte Contract Beheersing
 • Opleverdossier: rapportage en beheers- en onderhoudsplan
 • Hindervrij voor weg- en vaarweggebruiker


  Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat | Hoofdaannemer Freyssinet Nederland B.V. | Specialist Betonreparatie Tebecon B.V.