Homepage Projecten Spoorviaduct Cartesiusweg

Spoorviaduct Cartesiusweg


Het spoor vanaf Utrecht Centraal tot over het Amsterdam Rijnkanaal wordt in opdracht van ProRail verdubbeld door combinatie BAM/HSM. Naast de extra spoorbrug over het kanaal behelst dit ook de uitbreiding van het bestaande spoorviaduct over de Cartesiusweg met een tweede spoordek. Het viaduct voorziet in de ongelijkvloerse kruising tussen de spoorlijn en de binnenring van Utrecht. Het bouwen van een nieuw spoordek boven deze belangrijke verkeersader vergt een bijzondere bouwmethode om hinder voor het wegverkeer te beperken.

In samenwerking met BAM Infra heeft Freyssinet de bouwmethode verzorgd waarbij het dek verhoogd is gebouwd. Dat houdt in dat de bekisting van het dek 1,8 meter hoger is geplaatst dan het uiteindelijke niveau. Op deze wijze ontstaat onder de bekisting ruimte voor onderslagbalken zonder dat wordt getornd aan de doorrijhoogte van het kruisende wegverkeer. De onderslagbalken ondersteunen de bekisting en het dek in de periode totdat het dek voldoende sterkte heeft om de overspanning zelf te kunnen maken. Na uitharden en voorspannen is de ondersteuningsconstructie verwijderd en is het dek 1,8 meter afgevijzeld tot op de definitieve opleggingen.
De scope van Freyssinet bij de bouw van het spoorviaduct omvatte de volgende onderdelen:

- ontwerp, levering en (de)montage van de ondersteuningsconstructie tot op funderingsniveau

- voorspannen van het dek

- ontwerp, levering en installatie van de opleggingen (inclusief fixaties en geleidingen t.b.v. opnemen van onder andere remkrachten uit de spoorweg)

- afvijzelen van het dek tot op de opleggingen inclusief ontwerp, levering en montage van de benodigde stabiliteitsvoorzieningen.
Na eerdere projecten op vergelijkbare wijze succesvol te hebben afgerond is ook het project Cartesiusweg een mooi voorbeeld van de integrale oplossingen van Freyssinet. Bij bouwmethodes als verhoogd bouwen zijn er belangrijke raakvlakken tussen het voorspannen, de ondersteuningsconstructie, het afvijzelen en de opleggingen. Doordat Freyssinet al deze disciplines tot haar beschikking heeft worden belangrijke risico's ten aanzien van het coördineren van raakvlakken voor de hoofdaannemer weggenomen.