Homepage Projecten Versterking viaduct Kerkrade (N299)

Versterking viaduct Kerkrade (N299)


In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd in het kader van de constructieve veiligheid bruggen door de provincie Limburg. Tijdens dit onderzoek is er bij het viaduct K11-299, gelegen in de J. Rietrastraat te Kerkrade, scheurvorming geconstateerd. Naar aanleiding van de geconstateerde scheurvorming is er een herberekening uitgevoerd waarin de constructieve draagkracht van het kunstwerk is getoetst. Uit de herberekening zijn enkele gebreken naar voren gekomen.

De Provincie Limburg heeft Freyssinet Nederland B.V. opdracht gegeven om deze constructieve gebreken op te lossen. Freyssinet heeft op basis van de herberekening maatregelen ontworpen die het viaduct weer voldoende draagkrachtig maken voor het door de Provincie Limburg beoogde gebruik.


De constructieve maatregelen omvatten samengevat het volgende:
- Bijplaatsen van opleggingen in de tandvoeg
- Aanbrengen van extra ophangwapening in de betondoorsnede van de nok van de aanbruggen en in de tand van het middendeel.


Om van kunstwerk KW11-299 de nok-/tandconstructie te kunnen versterken en de opleggingen te kunnen vervangen dient het middendek opgevijzeld te worden. Om voldoende ruimte te creëren voor de werkzaamheden is het dek in stappen tot circa 1,65 m opgevijzeld.