Homepage Reparatie Bruggen en Civiele kunstwerken

Bruggen en Civiele kunstwerken


Of het nu om een brug of een gebouw gaat, of het uit beton, metaal, metselwerk of hout is opgebouwd, elke constructie leeft, veroudert en ondergaat veranderingen in de loop van de tijd. Freyssinet biedt oplossingen voor de reparatie, bescherming en versterking van deze constructies:

  • Ondersteuning bij het stellen van de diagnose
  • Ondersteuning bij het opstellen van het ontwerp/bestek
  • Bescherming van constructies


Renovatie Brug EwijkMet Foreva is Freyssinet in staat om de engineering van reparatie- en renovatiewerken voor haar rekening te nemen, en deze duurzaam uit te voeren. De van toepassing zijnde regelgeving, normen en het milieu staan hierbij centraal.

Freyssinet is met Foreva actief op o.a. de volgende gebieden:
  • Betonreparatie en -bescherming
  • Kathodische bescherming (galvanisch en met opgedrukte stroom)
  • Dechlorering en Realkalisatie
  • Oppervlaktebehandeling (coatings/inhibitors)
  • Versterken van constructies
  • Externe voorspanning (Freyssinet proces)
  • Versterken met lijmwapening (CVK)Renovatie opleggingen Moerdijkbrug