FOREVA


Vanwege het verouderen van constructies groeit de behoefte aan renovatie, die nog eens wordt versterkt door steeds strenger wordende regelgeving. In het verlengde van zijn nieuwbouwactiviteiten heeft Freyssinet de nodige expertise en knowhow ontwikkeld op het gebied van structurele reparatie, door middel van unieke oplossingen onder het Foreva®-label.

Met Foreva is Freyssinet in staat om de engineering van reparatie- en renovatiewerken voor haar rekening te nemen, en deze duurzaam uit te voeren. De van toepassing zijnde regelgeving, normen en het milieu staan hierbij centraal.

Gewaarborgde turn-key oplossingen

Met Foreva® garandeert Freyssinet kwaliteitswerk en een duurzame reparatie als onderdeel van een turn-key-oplossing.

Expertise

Als expert op het gebied van reparatieoplossingen stelt Freyssinet zijn expertise ter beschikking aan ontwerpers en hoofdaannemers en ondersteunt hen in elke projectfase, van hulp bij het stellen van een diagnose tot de keuze van de juiste oplossing en de uitvoering van de werken.

Bewezen oplossingen en producten

Met een technische afdeling die bezet wordt door civieltechnische en chemische ingenieurs, materiaalexperts en specialisten op het gebied van corrosie, hangt Freyssinet een proactief beleid aan voor de ontwikkeling van reparatieoplossingen en -producten, gevalideerd door laboratoriumproeven en feedback van ervaring uit de praktijk.

Gespecialiseerde teams

De knowhow van onze gespecialiseerde teams stelt Freyssinet in staat om te voldoen aan de eisen die klanten stellen op het gebied van kwaliteit, planning, kosten, veiligheid en milieu. Ons uitgebreide netwerk van vestigingen maakt service ter plaatse mogelijk en stelt ons in staat om klanten een uiterst snelle respons te bieden.

Verbintenis tot een duurzame ontwikkeling

Het verbeteren, in stand houden en beveiligen van constructies draagt bij tot het behoud van niet-hernieuwbare bronnen en de beperking van broeikasgassen.