Homepage Reparatie Industrie

Industrie


Alle constructies in de industrie verouderen en veranderen in de loop van de tijd, hetgeen ze ongeschikt kan maken voor gebruik. Freyssinet biedt oplossingen voor de reparatie, bescherming en versterking van deze constructies:

  • Ondersteuning bij het stellen van de diagnose
  • Ondersteuning bij het opstellen van het ontwerp/bestek
  • Bescherming van constructies
Met Foreva is Freyssinet in staat om de engineering van reparatie- en renovatiewerken voor haar rekening te nemen, en deze duurzaam uit te voeren. De van toepassing zijnde regelgeving, normen en het milieu staan hierbij centraal.
Freyssinet is met Foreva actief op o.a. de volgende gebieden:
  • Betonreparatie en -bescherming
  • Kathodische bescherming (galvanisch en met opgedrukte stroom)
  • Dechlorering en Realkalisatie
  • Oppervlaktebehandeling (coatings/inhibitors)
  • Versterken van constructies
  • Externe voorspanning (Freyssinet proces)
  • Versterken met lijmwapening (CVK)


Meten kabelkracht Flare stacks