Homepage Nieuwbouw NIEUWBOUW

NIEUWBOUW


Door 65 jaar lang voortdurend in te hebben gezet op R&D, voldoen Freyssinet-oplossingen aan de hoogste normen op het gebied van moderne civiele techniek en omvangrijke bouwprojecten.

Binnen alle vakgebieden waarin Freyssinet actief is, stelt het bedrijf hoge eisen aan zichzelf, eisen die gewoonlijk ver boven de in de industrie gangbare normen liggen. Deze wens om kwaliteit te leveren geldt niet alleen voor de producten die in onze fabrieken en laboratoria worden ontwikkeld, maar uit zich ook in de implementatie ervan, in respect voor deadlines en in duurzaamheid.


Het doel van Freyssinet is om zo goed mogelijk te reageren op de uitdagingen van klanten, zowel wat betreft techniek, economische aspecten, betrouwbaarheid als duurzaamheid.