Vermoeide tuikabels op de oudste van twee bruggen over de A50 over de Waal bij Nijmegen moesten worden vervangen. De vervanging van de tuien was een onderdeel van een volledige renovatie van de brug. Het project kwam voort uit een landelijk plan om het stalen bruggenbestand van het land te renoveren.

 • Naam van de eigenaar
  Rijkswaterstaat
 • Naam van de klant
  Combinatie Versterken Bruggen v.o.f.
 • Opleverdatum van het project
  Maart 2016
 • Partners van het project
  Arup (ingenieur)

Complexe structuur

De onconventionele geleding van de constructie zorgde voor uitdagingen voor de specialisten, die waren aangesteld om het werk uit te voeren. De scharnierende verbindingen aan de voet van de pylonen en de onderste tuigeleidingszadels gaven de nodige kopzorgen. De ervaring van Freyssinet met het werken met complexe bruggen kwam naar voren tijdens de aanbestedingsprocedure. Wij konden de deskundigen van de hoofdaannemer en de eigenaar van de brug  geruststellen. Freyssinet heeft de expertise in huis om deze technische uitdagingen op te lossen. Hoewel in de aanbestedingsdocumenten van het project werd voorgesteld om de oorspronkelijke tuien met vergrendelde oprolas te vervangen, stelde Freyssinet een alternatief voor dat het vervangingsproces vereenvoudigde. We brachten ook de technische knowhow mee om te bewijzen dat het haalbaar was.

Ruimte te beperkt

Vervanging door een ander kabeltype was niet voorgesteld door de ontwerper van het project, vanwege beperkingen aan de plaatsing van de zadels in de toren en de ankerzone in het dek. De fysieke ruimte op deze beide locaties was al zeer beperkt, maar de introductie van een meeraderige kabel kon niet worden uitgevoerd zonder ook de zadels en kabelankers te vervangen. Aan de andere kant bracht een gelijkwaardige vervanging, vanwege de aard van kabels met een vaste lengte en de plaatsing van de zadels, het risico met zich mee dat het gewenste eindprofiel niet haalbaar zou zijn in de gerenoveerde structuur.

Maatwerk

Freyssinet had de nodige ervaring om er zeker van te zijn dat de moderne zadel- en ankerontwerpen konden worden aangepast aan de geometrie van de top van de toren en het dek. Daarnaast konden we ook een veilige en uitvoerbare procedure voor stellen om het gewenste resultaat te bereiken. Bovendien konden dankzij de aanpasbaarheid van tuien met meerdere strengen gemakkelijk definitieve profielcorrecties worden aangebracht.

 • 1,055
  Lengte van constructie (m)
 • 262
  Lengte van Cohestrand T15.7 geïnstalleerd (m)
 • 270
  Lengte van hoofdoverspanning (m)

Werkvolgorde

De volgorde waarin het kabelsysteem werd vervangen, moest zorgvuldig worden gepland en geanalyseerd door Freyssinet. Er was geen optie om tijdelijke stutten onder het brugdek aan te brengen. De scharnierende verbindingen van de pylonen en de onderste zadels konden de constructie destabiliseren. Het werk concentreerde zich op één pyloon tegelijk, waarbij de onderste kabel eerst werd vervangen. Het nieuwe zadel werd op zijn plaats bevestigd als tijdelijke maatregel om de pyloon te stabiliseren, voordat het bovenste systeem werd vernieuwd. Er moest een zeer gedetailleerd plan van aanpak worden opgesteld en nauwlettend worden gemonitord om geen ongewenste krachten in de brugstructuur te introduceren.

Upgrade zadel

Bij de vervanging van het bovenste zadel werd de bovenkant van de stalen pyloon verwijderd zodat de nieuwe eenheid met een kraan kon worden neergelaten. De enige manier om het onderste zadel te vervangen was echter om het nieuwe zadel in vier stukken vanaf de zijkant van de pyloon naar binnen te manoeuvreren. Voor deze operatie werd een ingewikkelde opstelling van tijdelijk werk ontworpen met balken en lieren. De oude balken waarop de zadels steunden werden behouden, maar moesten worden verstevigd en gerenoveerd, inclusief CNC-bewerking, wat werd uitgevoerd terwijl ze in situ waren.