Toepassingsgebieden

Freyssinet ankersystemen worden gebruikt om gebouwen en civieltechnische constructies permanent of tijdelijk vast te zetten, te stutten en te ondersteunen. Het zijn technische systemen die de grond stabiliseren en/of een constructie aan de grond vastzetten, zodat de belasting naar een geschikte onderlaag kan worden overgebracht.

De ankers zorgen voor de stabiliteit van de grond en maken grote en diepe ontgravingen mogelijk. Ze zijn vaak tijdelijk, omdat de stabiliteit van de grond op lange termijn wordt verzekerd door de constructie die in de ontgraving wordt gebouwd (parkeergarages, kelders, enz.).

Het anker is het essentiële element dat de krachten van een keermuur overbrengt op de grond en zo zorgt voor de algehele stabiliteit van de keermuur.

Verticale ankers zijn over het algemeen voorgespannen en verbeteren de stabiliteit van dammen. Tegelijkertijd verminderen ze het binnendringen van water langs de contactlijn met de rots.

Grondankers worden meestal gebruikt om de stabiliteit van een bestaande kademuur te verbeteren. Bij nieuwbouw worden havenankers gebruikt om de krachten over te brengen naar achterpalen of damwanden.

Ankers zorgen voor de stabiliteit van galerijen door de krachten van de grond te balanceren. Deze techniek is van toepassing op mijnen en tunnels.

Verticale ankers vormen een effectieve verbinding tussen de fundering en de grond en beperken de effecten van vermoeiing wanneer ze voorgespannen zijn. De ankers kunnen worden gebruikt voor torens, radiomasten, windturbines, enz.

Ankers maken het mogelijk om constructies te bouwen op grond met een lage draagkracht of op onstabiele grond. De verticale belastingen van de constructie worden doorgegeven aan diepere, stabiele gebieden.

Ankers worden gebruikt om constructies op hun plaats te houden die onderhevig zijn aan een hoge opwaartse druk van water. Zij maken het daarom mogelijk om constructies te bouwen in onderwatergebieden, door het Archimedesprincipe te compenseren.

Door een kabelankerblok in de grond te verankeren met voorgespannen grondankers kunnen de bewegingen, en dus het vermoeiingseffect, worden beperkt of opgeheven.

Ankersystemen voor geotechniek

Waarom kiezen voor Freyssinet grondankers

01. Uitgebreid assortiment systemen voor alle toepassingen

Grondankers, grondnagels, rotsbouten, micropalen, havenankers

02. Oplossingen op maat

Eigen R&D- en ontwerpbureau dat specifieke oplossingen kan aanbieden

03. Geavanceerd

Producten die voldoen aan internationale normen

04. Duurzaamheid

Tegen corrosie beschermde producten Monitoringsoplossingen beschikbaar voor elk systeem

05. Lokale ondersteuning

Meer dan 60 dochterondernemingen met lokaal gekwalificeerd personeel

06. End-to-end diensten

Niet alleen producten. Maar een volledige reeks oplossingen en diensten, waaronder engineering en ontwerp, specificatie en productie, installatie en onderhoud.
Annkersystemen voor geotechniek

Een end-to-end service