Verbeteren, behouden, beveiligen

Externe voorspankabels

In de vorige eeuw werd bij de bouw van veel voorgespannen betonconstructies teveel vertrouwd op de duurzaamheid van gewapend beton en gelijmde voorspanningstechnieken. Deze technologieën waren toen nog niet zo ver ontwikkeld als tegenwoordig, wat betreft ontwerp, kwaliteit en zorgvuldigheid bij het aanbrengen van de voorspankabels (voornamelijk injectie).

Het eerste doel van de inspectie van een voorgespannen constructie is het beoordelen van het risico in verband met de werking van de constructie. Dit gebeurt door te controleren of de effecten van de voorspanning nog aanwezig zijn en of de conditie van de voorspankabels voldoende is om de duurzaamheid van de voorspanning in de loop van de tijd te garanderen.

Tegenwoordig bestaan er beproefde oplossingen voor het opwaarderen of moderniseren van de externe voorspankabels. Hiermee kan een voorgespannen constructie weer op het oorspronkelijke niveau van structurele weerstand en veiligheid kan worden gebracht.

Bridge - External post-tensioning

Mogelijke pathologieën

De effecten van voorspanning zijn essentieel voor het gedrag van een voorgespannen constructie tijdens gebruik. Als zodanig zijn de uitwendige voorspankabels een belangrijk probleem voor de eigenaar. Een treffend voorbeeld zijn brugdekken die zijn gemaakt van geprefabriceerde segmenten die zijn samengevoegd door externe voorspanning.

Inspecties die worden uitgevoerd op voorgespannen constructies onthullen over het algemeen dezelfde soorten defecten. Het gaat dan  voornamelijk om holtes in de cementmortel, waardoor de voorspankanalen en verankeringskappen worden opgevuld. Te denken valt aan water- of vochtpenetratie of verontreiniging door chloriden. De corrosie van de stalen trekelementen varieert van oxidatie aan het oppervlak tot draad- en strengbreuk, inclusief spanningscorrosie in oudere generaties voorspanstaal.

Waarschijnlijk op hoge punten van de spanwapening.

Afvoerwater dat zich ophoopt tijdens het uitharden van de voegmortel.

Slechte detaillering van voegen, waterdichting of verankeringslagen.

Verlies van doorsnede, draadbreuk.

We voeren gespecialiseerde onderhoudswerkzaamheden uit om de levensduur van voorgespannen tuien te verlengen. Evenals noodreparaties om de veiligheid van constructies te garanderen na een kabelbreuk of wanneer de resterende belastbaarheid onzeker is.

Ons werk is gericht op de veiligheid van gebruikers en werknemers en maakt deel uit van een alomvattende aanpak die een voorafgaande inspectie van de bestaande toestand omvat. We monitoren door middel van instrumentatie van de constructie en veiligheidsmaatregelen in het geval van een risico (voor de werknemers binnen de constructie in het geval van reparatiewerkzaamheden).

We plannen ons werk om deadlines te halen en tegelijkertijd de impact op de werkzaamheden te minimaliseren.

Waarom Freyssinet kiezen voor uw project

01. Deskundige analyse van pathologieën

Als experts in voorspankabels en kits kunnen wij u helpen bij het beoordelen van de integriteit van de constructie. Wij helpen u bij het voorspellen van de werking en prestaties van de voorspankabels in de loop der tijd.

02. Monotoringsprogramma

Wij helpen u om een inspectie- en testprogramma op te stellen dat is aangepast aan uw structurele configuratie.

03. Specifieke onderzoeken

Elke constructie heeft over het algemeen zijn eigen unieke details, die specifieke laboratorium- of veldtesten vereisen om de omvang en ernst van een pathologie nauwkeurig vast te stellen.

04. Oplossingen voor verbetering

Onze teams zijn ervaren in het werken aan operationele externe voorspankabels, die gecorrodeerd zijn. Zij maken vervuilde gebieden schoon en behandelen verzwakte gebieden. We bieden oplossingen om kabels van de oude generatie te vervangen door een modernere technologie die veiliger is voor gebruikers.

Onze oplossingen

Evaluatie van kabelconditie

Naast gedetailleerde inspecties van voorgespannen tuien bieden we geavanceerde onderzoeken met de modernste technieken. Zo detecteren we holtes in de cementmortelinjectie, verlies van voorgespannen staal door corrosie achter de ankers, krachtverlies in voorgespannen tuien, enz.
 • Visuele inspectie van ankerkoppen
  en ultrasone metingen
  om de corrosie te evalueren
  van het voorspanstaal
 • Inspectie van toegankelijke secties
  van de voorspankokers
  door sonische testen en
  elektromagnetische metingen.
 • Het meten van de restkracht
  in pezen (draden en strengen)
  door een kruisboogtest

Akoestische kabelbewaking

In het geval van een kabel die in de risicocategorie valt, dus waar corrosie van het voorspanstaal (draden of strengen) kan leiden tot het falen van de totale kabel, bieden we aan om de voorspankabels te bewaken met akoestische sensoren. Zo kunnen we in realtime mogelijke draaddefecten detecteren, de kinetiek ervan volgen (tot of voor het falen van de kabel). Ook vergemakkelijken we de besluitvorming over het serviceniveau en de rehabilitatie.
 • Detectie van draadbreuk
  door akoestische sensoren
 • Real-time informatie per e-mail
 • Hulp bij het interpreteren van
  de kinetiek van draadbreuk

Veiligheid onderhoudsteam

Als corrosie van externe voorspankabels wordt vermoed in een besloten ruimte, moeten er veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Zo stellen we inspectie- en onderhoudsteams in staat hun werk te doen. Wij kunnen u helpen bij het beoordelen van de risico's en het selecteren en implementeren van beschermende maatregelen.
 • Beoordeling van het effect van een verkeersbeperking of alternerend verkeer
  om een bevredigend veiligheidsniveau te garanderen
 • Ontwerp en installatie van veiligheidsriemen om het vrijkomen van energie te beperken
  bij kabelbreuk in geval van reparatiewerkzaamheden.
 • Ontwerp en installatie van veiligheidsriemen om het vrijkomen van energie te beperken
  bij kabelbreuk in geval van reparatiewerkzaamheden.

Kabelbescherming corrosie retrofitting

In bestaande constructies zijn diverse pathologieën die worden aangetroffen. Zo werden de voorspankabels soms niet goed geïnjecteerd. De voorspankabels konden ook worden geïnjecteerd met oude producten. Of de omhulsels werden niet voldoende gespannen. Om de corrosiebescherming van de voorspankabels te herstellen, stellen we conserveringsmaatregelen voor om de kanalen (buizen) te repareren en de kabels opnieuw te injecteren.
 • Vacuüm reïnjectie van holtes in kabels
 • Herstel de waterdichtheid van kanalen
  en ankerkappen
 • Verwijder waar mogelijk slechte cementmortel

Ontspannen van externe voorspankabels

Wanneer de corrosie van een externe voorspankabel te ver gevorderd is, kan het nodig zijn om de kabel te ontspannen voor vervanging. We bieden verschillende bewezen ontspanningstechnieken, die worden gekozen afhankelijk van de toestand van de kabel, de conditie van de constructie en de risico's die gepaard gaan met het plotseling vrijgeven van energie.
 • Kabelspanning door knippen
 • Gecontroleerd spannen van kabels
 • Kabelspanning met
  elastoplastische dempers

Ontdek gerelateerde casestudies

Heb je een project?

Onze lokale experts helpen je bij het realiseren van je project dankzij ons grote aanbod aan oplossingen.
Find your local contact

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag over onze oplossingen of heeft u al een project in gedachten? Wanneer u onderstaand formulier invult, nemen we zo snel als mogelijk contact met u op.