Veel industriële installaties bereiken nu het einde van hun oorspronkelijke levensduur of hebben deze al overschreden. Er is er een steeds dringender noodzaak om robuuste systemen in te zetten voor het bewaken van de integriteit van de verouderende civieltechnische infrastructuur. Een effectief beheersysteem voor structurele integriteit is de belangrijkste verdediging tegen catastrofale storingen bij complexe industriële installaties.

 • Toepassingen

  Industriële faciliteiten
  Cementfabrieken
  Maalstations
  Opslagterminals voor voedingsmiddelen

Specifieke uitdagingen

Industriële civieltechnische constructies zijn over het algemeen:

 • Erg groot (torens, schoorstenen)
 • Onderhevig aan hoge belastingen (reservoirs, silo’s) en/of rollende belastingen (kranen, laders)
 • Geplaatst in agressieve omgevingen (hoge temperaturen, thermische schokken)
 • Onderhevig aan dynamische stress (draaiende machines).

Elke constructie heeft een specifieke functie en de structurele beschadigingen zijn specifiek voor de spanningen die de constructie ondergaat als gevolg van het industriële proces.

Ongeplande stilleggingen, bedrijfsverliezen, verlies van vertrouwen bij aandeelhouders of zelfs tragische ongelukken.

En pas de bezettingsgraad van structuren aan om binnen veilige grenzen te blijven.

In overeenstemming brengen met de levensduur van het industrieterrein.

Door preventief onderhoud te plannen en te rangschikken op prioriteit.

Beheer van structurele integriteit

Freyssinet, uw partner

CRH Plant Structural integrity management

Met meer dan 70 jaar ervaring in structurele inspectie, evaluatie en reparatie biedt Freyssinet ondersteuning bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt asset management-proces voor uw infrastructuur. Dit wordt ondersteund door een SaaS-inspectie-app We gebruiken de resultaten om advies te geven over geoptimaliseerde corrigerende maatregelen of verbeteringen met behulp van geavanceerde technieken.

Beheer van structurele integriteit

Georganiseerde monitoring van uw vermogen

Voorbij Asset SIMS, de aangepaste digitale oplossing

De Beyond Asset SIMS-app, die werd ontwikkeld in samenwerking met Sixense (Solétanche Freyssinet-groep), leidt de inspecteur door het proces om een ordelijk verloop van de inspectie te garanderen. Het helpt hem bij het registreren van standaardinformatie (type, locatie, ernst en omvang) voor alle significante defecten. En ook bij het uploaden van foto's van bewijsmateriaal in realtime voor eenvoudige catalogisering en evaluatie.

Met behulp van een tablet kunnen foto’s van de defecten rechtstreeks en in realtime worden geüpload in de app. Ze kunnen zo gemakkelijk worden gecatalogiseerd en geëvalueerd. Na de gedetailleerde analyse van de inspectieresultaten genereert de app automatisch een inspectierapport en dashboards, voor één of meer locaties. De inspectiegegevens en de resultaten van onderhoudsactiviteiten worden daarin samengebracht. Dit betekent dat managers gemakkelijk en op elk moment hun inspectieregimes voor bedrijfsmiddelen en de conditie van al hun structuren kunnen bijhouden en zo de opstelling van onderhoudsbudgetten effectief kunnen sturen.

 • Traceerbaarheid van infrastructuur en interventies
 • Update vanuit het veld zonder opnieuw in te voeren
 • Bedrijfsexpertise in infrastructuurbeheer
 • Beslissingsondersteuning voor uw onderhoudsinterventies
 • Oplossing aangepast en gepersonaliseerd voor zakelijk gebruik
 • Automatische rapportage en statistieken

Lees meer in onze casestudy's