Externe voorspanning


In situaties waarbij in de betondoorsnede van de constructie geen ruimte meer is voor het opnemen van een voorspansysteem kunnen de kabels extern worden aangebracht. Dit wordt regelmatig toegepast bij bijvoorbeeld bestaande constructies of uitbouwbruggen. Bij externe voorspansystemen ontbreekt de beschermende betondekking. Freyssinet heeft een serie externe voorspansystemen ontwikkeld waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de waterdichtheid / conservering van de voorgespannen elementen.

Zware externe voorspanning (> 450 kN/kabel) – Freyssinet C-systeem
Het externe voorspansysteem van Freyssinet kenmerkt zich door een hoogwaardige duurzaamheid. Het voorspanstaal wordt door een dubbele barrièrebeschermt tegen invloeden van buitenaf. De kabels zijn globaal als volgt opgebouwd:

  • Voorspanstrengen individueel beschermd door HDPE mantel gevuld met corrosie werend vet
  • HDPE omhullingsbuis waarin de strengenbundel is opgenomen. De omhullingsbuis wordt geïnjecteerd met een cementgebonden mortel voorafgaand aan het spannen van de strengen.

Door het toepassen van bovenstaande gepatenteerde techniek worden de volgende voordelen bereikt:
  • Ter plaatse van afbuigpunten zorgt de uitgeharde injectiemortel voor een geleidelijke afbuiging van elke streng. Hiermee wordt dus voorkomen dat de strengen over elkaar heen liggen en elkaar gedurende het spannen gaan knellen. Doordat de omhullingsbuis reeds voor het spannen is geïnjecteerd worden de individuele PE mantels en daarmee de conservering van het voorspanstaal maximaal in stand gehouden.
  • De kabels kunnen streng voor streng worden gespannen. Hierdoor kan voor het aanbrengen van het systeem met relatief licht equipment worden volstaan. De ontwerpvrijheid van de constructeur is daarmee groter omdat er minder uitvoeringstechnische beperkingen zijn.
  • De strengen zijn individueel vervangbaar. Dit maakt het mogelijk om de conditie van het voorspanstaal op ieder gewenst moment te inspecteren zonder hinder voor de gebruikers van de constructie.
  • De spanning in de strengen kunnen op elk gewenst moment gedurende de gebruiksfase van de constructie worden gemeten.

Het externe voorspansysteem kan worden samengesteld uit 3 tot 55 strengen.

Externe voorspanning van tanks en silo's – Freyssinet X-systeem

Voor het versterken van cirkelvormige constructies zoals watertanks en silo's heeft Freyssinet het X-systeem ontwikkeld. Bij dit systeem wordt elke voorspankabel verankerd aan zijn eigen uiteinde waarbij er een voorgespannen ring ontstaat. Het X-anker vormt hierbij het verbindende element tussen de twee uiteindes van de kabel. De ringen kunnen om een bestaande constructie worden gespannen. Door het principe van het X-systeem vervalt dus de noodzaak voor een spanconsole en wordt een optimale krachtintroductie bereikt.


Het X-systeem kan met 1 of 2 strengen per anker worden uitgevoerd.


Externe voorspanning van liggers of vloeren – Freyssinet R-systeem

Anders dan bij bijvoorbeeld kokerbruggen bieden (plaat)liggers of vloeren weinig ruimte voor het aanbrengen van externe voorspansystemen. Door de ruimte die er doorgaans achter de verankering nodig is om de kabel te kunnen spannen is het onmogelijk om de voorspankracht op de gewenste locatie (bij de oplegging) aan te laten grijpen. Freyssinet heeft voor deze situaties het R-systeem ontwikkeld. De voorspankabels worden verankerd in een speciale verduurzaamde beugel die met een voorspanstaaf tegen het oppervlak van de constructie wordt gespannen. De beugel wordt hierbij op wrijving gefixeerd en zorgt ervoor dat de wigverankering van de voorspankabel met een monovijzel bereikbaar is.


Het R-systeem bestaat uit 1 streng per anker.