Interne voorspanning


Zware voorspanning (> 450 kN/kabel) – Freyssinet C-systeem
Het C-systeem is ontwikkeld om zeer hoge voorspankrachten op de constructie over te kunnen brengen. Omdat juist ter plaatse van de verankeringen de beschikbare ruimte voor in te storten onderdelen beperkt is door de aanwezigheid van vaak complexe wapeningsdetails zijn de Freyssinetverankeringen slank vormgegeven. De 'C' komt dan ook van 'Compact'.

Het C-systeem kan worden samengesteld uit 3 tot 55 strengen per kabel en kan als voorspanning met aanhechting (VMA) of als voorspanning zonder aanhechting (VZA) worden uitgevoerd.

Cirkelvormige constructies – X-systeem

Voor cirkelvormige constructies zoals watertanks en silo's heeft Freyssinet het X-systeem ontwikkeld. Bij dit systeem wordt elke voorspankabel verankerd aan zijn eigen uiteinde. Het X-anker vormt hierbij het verbindende element tussen de twee uiteindes van de kabel. Door het principe van het X-systeem vervalt dus de noodzaak voor een spanconsole en wordt een optimale krachtintroductie bereikt.

Het X-systeem kan met 1 of 2 strengen per anker worden uitgevoerd. Het X-systeem wordt uitsluitend als VZA toegepast.
Lichte voorspanning (< 900 kN/kabel) –B-systeem
Voor een gemakkelijke inpassing van voorspankabels in dunne elementen zoals vloeren heeft Freyssinet het B-systeem ontwikkeld. De verankeringen en de omhullingsbuizen hebben een platte doorsnede waardoor een zo groot mogelijke excentriciteit met de kabels kan worden bereikt zonder de constructiehoogte te vergroten.

Het B-systeem kan worden samengesteld uit 3, 4 of 5 strengen per kabel en kan als voorspanning met aanhechting (VMA) of als voorspanning zonder aanhechting (VZA) worden uitgevoerd.

VZA vloeren – F-Systeem

In situaties waarbij de constructiehoogte zeer beperkt is, zoals vloeren in gebouwen, kan het aantrekkelijk zijn de voorspanning zonder aanhechting (VZA) aan te brengen. Voor VZA-strengen (of vetstrengen) is een kleinere dekking toelaatbaar. Dit in combinatie met de zeer geringe doorsnede van de voorspanelementen zorgt voor een maximale excentriciteit (en dus effectiviteit) van de voorspanning.

Het F-systeem wordt doorgaans alleen toegepast met één streng per kabel. De verankeringen zijn opgebouwd uit verhoudingsgewijs kleine onderdelen. Het systeem is hierdoor gemakkelijk inpasbaar en relatief eenvoudig te installeren.