De uitgebalanceerde vrijdragende constructie met lanceerplatform bleek het meest geschikt om aan de hoge eisen van de klant te voldoen. Dit omdat het veel voordelen biedt, waaronder het hanteren van afzonderlijke segmenten, waardoor op hijsmateriaal kan worden bespaard.

 • Eigenaar
  Ministerie van Planning, Infrastructuur en Transport (regering van Zuid-Australië)
 • Klant
  Urban Superway JV (John Holland/Leed/McMahon)
 • Leveringsdatum
  2013
 • Joint venture
  Rizzani de Eccher
Adelaide-superway Australia Balanced cantilever erection

Een belangrijke toegangspoort tot de metropool Adelaïde

De South Road Superway is een 4,8 kilometer lange non-stop noord-zuidcorridor die moest worden verbeterd om het verkeer efficiënter en veiliger te maken. Knelpunten moesten worden opgelost en de congestie in het grootstedelijk gebied verminderd. De innovatieve oplossing voor de corridor bestond uit de bouw van een complexe, 2,8 kilometer lange, verhoogde wegbrug. De weg heeft meerdere rijstroken in elke richting boven het bestaande South Road-tracé, dit is één van de drukste wegen in de regio. Daarnaast kruist het belangrijke kruispunten, spoorlijnen en moerassen. De verhoogde weg werd gekozen als het meest geschikte ontwerp gezien de plaatselijke omstandigheden.

Belangrijke cijfers

Het viaduct is een geprefabriceerde segmentale brug met een dubbele rijbaan. Ten tijde van de bouw was het South Road Superway-project het meest complexe wegenbouwproject van de staat.
Documentatie
2,203
eenheden van prefab segmenten die het dek vormen
66m
Langste spanwijdte opgericht door lanceerportaal (in meter)
80m
Langste overspanning van het project (in meter), opgebouwd met segmentheffers
3,300t
Totaal gewicht van PT-strengen geïnstalleerd, belast en gevoegd (in ton)
48.000 lm
Strekkende meter, totale lengte van Freyssibars gebruikt voor het project (diameter 36 mm en 40 mm)
140m
Lengte van de lanceerligger (in meter)
68
Aantal pijlers die de brug ondersteunen
Documentatie

Minimale impact met prefab segmenten geplaatst door lanceerinstallatie

Het conceptontwerp van een verhoogde weg volgde op een reeks technische en milieuonderzoeken met inbreng van exploitanten en landeigenaren over hun specifieke transportbehoeften. Daarom werd de gebalanceerde cantileverconstructie met geprefabriceerde segmenten die met een lanceerinstallatie werden opgebouwd, gekozen als de voorkeursmethode vanwege de minimale impact op de grond. Ook speelde de mogelijkheid om overspanningen van meer dan 60 m op te bouwen een rol, waardoor het aantal pijlers en hiermee de hoeveelheid grondstoffen voor het project tot een minimum werd beperkt.

Bovendien maakte deze methode het mogelijk om de viaductsegmenten te prefabriceren en op te bouwen met minimale verstoring van het verkeer. En hiermee minimale overlast voor lokale bedrijven en bewoners tijdens de gehele bouwperiode.

Adelaide superway Australia Balanced cantilever erection using launching gantry
Adelaide superway structure - launching gantry
Segments are constructed by match cast in a purpose-built precasting yard next to the work site and transported to the erection location by low bed trailers.

Uitgebalanceerde cantileverbouwmethode met lanceerportaal

Het South Road viaduct werd constructief gevormd door 97 uitkragingen en 12 eindoverspanningen, bestaande uit in totaal 2.203 segmenten. De uitkragingen werden gebouwd met de gebalanceerde uitkraging, dat wil zeggen dat de overspanning werd gebouwd door te beginnen bij de pier en vanaf beide zijden van de pier naar de middenoverspanning toe te werken. Met deze aanpak konden de prefab segmenten van gewapend beton op hun plaats worden gehesen met behulp van drie verschillende methoden:

 • Lanceerligger – gebalanceerde cantilever.
 • Hijsjukken – gebalanceerde cantilever.
 • Mobiele kraan – evenwichtige cantilever en eindoverspanningen.

Bij elke pier werden de eerste twee piersegmenten opgebouwd met een mobiele kraan op tijdelijke steunen. Dit worden ook wel piersteunen of valse constructies genoemd. Ze worden speciaal door onze teams werden ontworpen om de impact op het verkeer tijdens de montage te minimaliseren. Na de montage werden deze schalen op de pier gegoten om een monolithische verbinding te vormen tussen de onderbouw en de bovenbouw. Deze verbinding en de pier werden zo ontworpen dat de overkraging kon worden opgebouwd zonder dat er tijdelijke stutten nodig waren. De volgende segmenten werden één voor één opgebouwd met een van de drie bovenstaande methoden, op hun plaats gehesen, geëpoxeerd en met PT-balken aan het vorige segment bevestigd. Overkragende PT-balken werden vervolgens en indien nodig tussen de segmenten geïnstalleerd. Nadat alle segmenten van een overkraging waren opgebouwd, werd de hijsapparatuur verplaatst naar de volgende overkraging voor een volgende opbouwcyclus.

Adelaide superway Australia Balanced cantilever erection method
Adelaide superway Australia

Lanceerbrug, een van de grootste machines

Het 140 m lange lanceerplatform werd op het landhoofd gemonteerd om tussen de 7 en 20 meter boven het bestaande maaiveld van de South Road te kunnen werken. Dit zware machineonderdeel werd gebruikt om segmenten met een gewicht van 65 tot 90 ton per stuk op te tillen. Eenmaal geassembleerd, had de lanceerligger geen extra kranen nodig. Het ontwerp van de lanceerligger maakte het mogelijk om 2 uitkragingen parallel op te bouwen door middel van een verlengde voor- en achtersteun. Dit zorgde voor een grote efficiëntie omdat er minder lanceringen nodig waren.

Een van de vele voordelen van de lanceerligger was dat het zelfrijdend kon zijn, waardoor het een ideale oplossing was om zo’n lange brug als het Superway-project te bouwen. Naast andere voordelen

 • Zelflancering maakte verplaatsing naar de volgende uitkraging mogelijk zodra de vorige was voltooid.
 • Het benodigde ondersteunende materieel op de bouwplaats (zoals kranen en steigers) werd geminimaliseerd.
 • De segmenten konden vanuit verschillende posities worden opgehaald: onder het portaal door, wanneer ze werden geleverd door diepladers; als alternatief konden ze op dekniveau worden geleverd, aan de achterkant van het portaal, wanneer de vorige uitkraging was voltooid.
 • Zijdelingse verschuiving mogelijk, om uitkragingen parallel op te bouwen bij specifieke pieren.
Adelaide superway Australia
Adelaide superway Australia - launching gantry

Beter brugonderhoud, lagere kosten

De onderscheidende kenmerken van dit project bleven in een ongebruikelijk gebruik van opleggingen en uitzettingsvoegen. Er werden geen lagers geïnstalleerd tussen de onderbouw en de bovenbouw, behalve bij de landhoofden. De uitzettingsvoegen bevonden zich in het midden van de overspanning en maakten gebruik van stalen naaldbalken over de voegen om continuïteit te bieden voor momenten en afschuiving. Dit terwijl uitzetting in de lengterichting mogelijk bleef. Het was de eerste toepassing van dit type verbinding in Australië. Deze innovatie zorgde voor een eenvoudigere inspectie en beter onderhoud van de brug. Omdat de toegang tot de verbindingen en lagers via de betonnen kist kon gebeuren en er geen specifieke toegang nodig was. Deze oplossing zorgde ook voor een aanzienlijke besparing op de montagekosten, omdat de evenwichtige cantileverconstructie kon worden uitgevoerd zonder tijdelijke ondersteuning of tijdelijke werkzaamheden en de verbinding tussen onderbouw en bovenbouw.

Dit complexe project, gedreven door een uitdagend stedenbouwkundig ontwerp, was perfect geschikt voor de segmentale techniek met gebalanceerde uitkraging. De volledige integratie van Freyssinet in het totale projectteam was een goede aanpak om de uitdagingen te overwinnen die inherent zijn aan zo’n ambitieus project en om Zuid-Australië een belangrijke stedelijke infrastructuur te leveren.

Stéphane FAURE  
Projectmanager, Freyssinet

Heb je een project?

Onze lokale experts helpen je bij het realiseren van je project dankzij ons grote aanbod aan oplossingen.
Find your local contact

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag over onze oplossingen of heeft u al een project in gedachten? Wanneer u onderstaand formulier invult, nemen we zo snel als mogelijk contact met u op.